Krakowski Rynek Główny powstał w wyniku wydania przez króla Bolesława Wstydliwego aktu lokacyjnego w 1257 roku. Dawniej na rynku znajdowały się urządzenia związane z handlem, a wokół nich biegła uliczka zwana Ringiem. Właśnie stąd wzięła się nazwa Rynek. Na jego środku znajdują się Sukiennice, które zostały ufundowane przez Bolesława Wstydliwego dla handlarzy suknem.

Główne miejsce handlu w dawnym Krakowie


W niedługim czasie po powstaniu Sukiennic zaczęto rozstawiać przy Rynku Głównym kramy z drogimi towarami, takimi jak np. przyprawy czy pasmanteria. Na Rynku znajdowały się różnego rodzaju targi: kurzy, rybny, rakowy, solny, ołowiowy, bednarzy… Można by tak wymieniać jeszcze długo. Jak widać wybór produktów był o wiele większy niż w czasach obecnych.

Mała i wielka waga w Krakowie


Na Rynku były również dwie wagi: mała i wielka. Ta pierwsza znajdowała się w okolicy pomnika Mickiewicza i służyła do ważenia lekkich surowców. Natomiast druga mieściła się przy Kościele św. Wojciecha i ważono na niej ciężkie towary.

Miejsce najważniejszych wydarzeń w Krakowie


Rynek to również miejsce, gdzie odbywały się ważne uroczystości. Ludność zbierała się na nim dzień po koronacji króla, aby świętować to wydarzenie. Władca zasiadał Na Goldzie, a rajcy składali mu hołd. Na rynku wykonywano też wyroki śmierci. Oglądanie, jak kogoś ścinają lub palą na stosie, miało wielu zwolenników.
Jak widać, w poprzednich wiekach Rynek Główny w Krakowie był nie tylko atrakcją dla turystów, ale przede wszystkim miejscem, gdzie odbywał się handel oraz świętowano ważne wydarzenia.

Fot. By Jorge Lascar [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons