Smog krakowski a Wieliczka

Wieliczkę dzieli od Krakowa zaledwie 13 km. Wpływ krakowskiego smogu, pochodzącego z najbardziej zanieczyszczonego miasta w Polsce, na powietrze w Wieliczce jest więc nieunikniony. Faktycznie, poziom zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM 10 wynosi w gminie Wieliczka średnio 300-500 mikrogramów na metr sześcienny. Norma tymczasem to 50. Winny temu jest smog z Krakowa, ale również niektóre nawyki mieszkańców gminy. Stare piece czy palenie w nich śmieciami wpływa negatywnie na jakość powietrza, a problem ten staje się bardzo poważny w sezonie grzewczym. Najwięcej zanieczyszczeń jest w rejonie sąsiadującym z Nową Hutą, w centrum miasta na szczęście sytuacja wygląda lepiej. Wciąż jednak nie można bagatelizować problemu.

Jak walczyć ze smogiem?

Ze smogiem możemy walczyć przede wszystkim, wymieniając system grzewczy na bardziej ekologiczny. Władze samorządowe inwestują w wymianę ogrzewania w miejscach publicznych, głównie szkołach. Mieszkańcy mogą również zakupić mierniki zanieczyszczeń, oczyszczacze powietrza oraz monitorować mapy jakości powietrza. W gminie specjalni ekoedukatorzy mają dodatkowo działać na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców. Ratunkiem od smogu na szczęście wciąż pozostaje również kopalnia. Warunki klimatyczne są tam stabilne, a wysoka jonizacja zwiększa pozytywny wpływ na nasze płuca.

Olga, f: JerzyGorecki / Pixabay