Projekt przewiduje powstanie infrastruktury rekreacyjnej. Zagospodarowanie terenu obejmie nasadzenia, prace porządkowe wokół stawu oraz powstanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej z placem zabaw, siłownią plenerową oraz trawiastym boiskiem. Pojawią się także altany, ciągi pieszo - rowerowe, klomby, stojaki na rowery i oświetlenie alejek.

Całkowity koszt inwestycji to 4 945 189,79 zł. Projekt zostanie dofinansowany kwotą 4 203 411,32 zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
(MW)