Warto przejść się aleją Jana Pawła II, która prowadzi od kopalni soli do centrum miasta. Ten turystyczny trakt, powstały w 1998 roku, usytuowany jest pomiędzy szybem Daniłowicza a ogrodem żupnym. Swoją nazwę zawdzięcza papieżowi, który jeszcze jako biskup krakowski wielokrotnie odwiedzał Wieliczkę. Na jego cześć w samym centrum alei stoi pomnik, ufundowany w 2008 r.

Ogród Żupny w Wieliczce
Ogród żupny jest kolejną atrakcją turystyczną Wieliczki. Znajduje się na turystycznym szlaku między szybem Daniłowicza a centrum Wieliczki, w bliskim sąsiedztwie Zamku Żupnego. Po rekonstrukcji w latach 90. obecnie składa się z dwóch tarasów: ogrodu wyższego, oddzielonego kamiennym murem i z ogrodu dolnego złożonego z czternastu kwater centralnych i dwóch bocznych.

Wielickie planty
Planty wielickie są fragmentem dawnego przedmieścia Wieliczki. Rozciągają się od placu Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ulicy Powstania Warszawskiego, do Zamku Żupnego. Idąc Rynkiem Górnym, natkniemy się na największe malowidło 3D w Polsce i prawdopodobnie drugie na świecie. Chodzi o „Solny świat”, malarską wizję podziemi kopalni soli. Autorem obrazu jest Ryszard Paprocki.

Po zwiedzaniu Wieliczki, można odpocząć w parku miejskim Adama Mickiewicza. Mieści się przy wjeździe do Wieliczki od strony Krakowa, na zachód od centrum miasta. Graniczy z budynkami Kopalni Soli i Szybem Św. Kingi. Wzdłuż północnej granicy parku przepływa potok Serafa.

(MW)