Świetlica środowiskowa to ośrodek użyteczności publicznej, najczęściej działający na zasadzie wolontariatu, wspierający lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną.

Cele działania świetlicy środowiskowej zorientowane są na wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie podopiecznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką i zajęciami edukacyjnymi oraz profilaktycznymi. To tu wychowawcy pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, przygotowaniu do sprawdzianów, kartkówek w szkole, a także wspólnie nadrabiają szkolne zaległości. Placówki takie zorientowane są na rozwijanie kreatywności i twórczości, a także pogłębianie zainteresowań dzieci. Uczą również współpracy w grupie, a ich wychowawcy dbają o propagowanie i rozwój kultury osobistej.

W Lednicy Górnej oprócz budynku samej świetlicy wybudowano boisko do piłki siatkowej, kort tenisowy, scenę polową i teren przeznaczony do grillowania. W Janowicach świetlicę przystosowano do możliwości korzystania z niej osób niepełnosprawnych, budowa budynku umożliwiła też organizowanie masowych imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców Janowic i okolicznych miejscowości.

Świetlica środowiskowa w Sułkowie to parterowy budynek, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, przeznaczony dla różnego rodzaju szkoleń i spotkań integracyjnych, w tym prób zespołu pieśni i tańca „Sułkowianie”.
(MW)