Wszystko zaczęło się, gdy w XIX wieku fizyk salinarny doktor Feliks Boczkowski zainteresował się wykorzystaniem soli do celów leczniczych. W 1939 roku otworzył w Wieliczce zakład kąpielowy. Oferowano w nim kąpiele solankowe, kąpiele w mule solnym i wodach siarczanych oraz inhalacje parowe. Te ostatnie są chyba najbardziej znane i kojarzone z Wieliczką.

Następnie Feliks Boczkowski podjął działania mające na celu zwiększenie komfortu kuracjuszy. Zabrał się za porządkowanie miasta oraz tworzy park. Pacjenci mogli w nim odpoczywać oraz słuchać orkiestry górniczej.

Subterraneoterapia
Niestety, rozwój kurortu został zatrzymany przez wojny. Kolejny krok w ekspansji tego miejsca zrobił prof. Mieczysław Skulimowski, gdy w 1958 roku został lekarzem górniczym w Kopalni Soli ,,Wieliczka”. Zapoczątkował również nową dziedzinę medycyny - subterraneoterapię, polegającą na leczeniu kuracjuszy w komorach solnych. W 1964 roku w Kopalni Soli ,,Wieliczka” powstało podziemne sanatorium. Był to pierwszy tego rodzaju obiekt w kraju i na świecie.

Sanatorium uzdrowiskowe
Następnie powstaje tu Szpital Uzdrowiskowy Kopalni ,,Wieliczka”. W 2003 roku zostaje przekształcony w Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy. Można w nim skorzystać z programu rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii.
W 2011 roku, dzięki decyzji Ministra Zdrowia, Kopalnia Soli ,,Wieliczka” staje się podziemnym sanatorium uzdrowiskowym. Od 2012 roku nosi nazwę: Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Jeżeli masz problemy ze zdrowiem, w szczególności z płucami, dobrze wybrać się do tego ośrodka. Ma walory nie tylko zdrowotne, ale również turystyczne.