Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 94 z ulicą Krakowską ma zostać zrealizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w partnerstwie z gminą Wieliczka i powiatem wielickim.

Generalna Dyrekcja przygotuje projekt porozumienia o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, musi go też zaakceptować Ministerstwo Infrastruktury, czyli przyznać fundusze. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślenie, budowa odbędzie się w latach 2020-2022.

KKw, foto:joe_stef/Pixabay